Điều khoản

Tất cả các bài viết tại ThanhTungWeb.Com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại ThanhTungWeb.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết


  1. ThanhTungWeb.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ThanhTungWeb.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ ThanhTungWeb.Com.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn


  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại ThanhTungWeb.Com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng ThanhTungWeb.com.

Xử lý vi phạm về bản quyền


Nếu không ghi rõ nguồn gốc thì bạn đã vi phạm quyền tác giả, những trường hợp vi phạm, nếu nhẹ chúng tôi sẽ công bố các trang vi phạm vào danh sách đen trên ThanhTungWeb.Com, nếu ảnh hưởng nặng, làm tổn hại đến hình ảnh của ThanhTungWeb.Com chúng tôi có quyền tiến hành khởi kiện theo điều kiện bảo hộ quyền tác giả của các văn bản pháp quy sau:

  • Nghị định 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 về quyền tác giả.
  • Thông tư 27/2001/TT-BVHTT ngày 10 tháng 5 năm 2001 về thực thi các điểm của nghị định 76/CP.
  • Công văn 2209/TM-QLTT ngày 7 tháng 6 năm 2002 về nhiệm vụ của quản lý thị trường trong việc chống hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
  • Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam số: 50/2005/QH11, ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2005.

Mọi chi tiết về quyền tác giả của ThanhTungWeb.Com bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: nttung.info@gmail.com hoặc thông qua form liên hệ.

Chính sách thông tin


Khi liên hệ với ThanhTungWeb.Com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được ThanhTungWeb.Com sử dụng trong việc liên hệ với bạn.

ThanhTungWeb.Com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác.

Copyright © 2019. Thanh Tùng Web, Hosted by Vultr